Over Ons


Als een geïntegreerd grond-, sloop- en heiwerkbedrijf bied Vantatenhove B.V. een breed scala aan diensten op het gebied van grondwerk, sloopwerk en heiwerk. 

  1. Grondwerk: Het grondwerk omvat verschillende activiteiten met betrekking tot de voorbereiding van de ondergrond voor bouw- en infrastructuurprojecten. Dit kan onder meer het egaliseren van terreinen, het uitgraven van bouwputten, het aanleggen van rioleringssystemen, het plaatsen van kabels en leidingen, en het aanbrengen van funderingen omvatten.

  2. Sloopwerkzaamheden: Het sloopgedeelte van het bedrijf houd zich bezig met het veilig afbreken, demonteren en verwijderen van gebouwen, constructies en andere obstakels op een terrein. Dit omvat het gebruik van gespecialiseerde apparatuur en technieken om sloopwerkzaamheden efficiënt uit te voeren, met aandacht voor milieubescherming en recycling van materialen.

  3. Heiwerk: Het heiwerkgedeelte van het bedrijf houd zich bezig met het in de grond brengen van heipalen om een stevige fundering te creëren voor verschillende soorten constructies. Dit omvat het gebruik van heistellingen en speciale apparatuur om heipalen op de gewenste diepte en met de juiste afstand te plaatsen, evenals het uitvoeren van bodemonderzoek en engineering om de juiste heitechniek te bepalen.

  4. Milieubescherming en naleving van wet- en regelgeving: Van Tatenhove B.V. zorgt dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieubescherming, veiligheid en gezondheid. Dit omvat het veilig omgaan met en verwijderen van materialen die mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten, evenals het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het naleven van milieunormen.

  5. Projectmanagement en coördinatie: Van Tatenhove B.V. houd het gehele proces van planning, uitvoering en afronding van projecten beheren en coördineren. Dit omvat het plannen van de juiste middelen, het aansturen van het personeel, het coördineren van werkzaamheden met andere betrokken partijen, en het zorgen voor een tijdige en efficiënte uitvoering van projecten.

Door deze geïntegreerde diensten aan te bieden, helpt Vantatenhove B.V. klanten bij het realiseren van diverse bouw- en infrastructuurprojecten, vanaf de voorbereidende fase tot de uiteindelijke oplevering.