Diensten


Heien

Inwendig Heien

Stalenbuis heipalen inwendig heien Stalenbuispalen zijn in de grond gevormde (beton) palen die worden opgebouwd uit stalenbuis segmenten. Dit paaltype wordt vaak ingezet bij aanbouw, verbouw en funderingsherstel.  Stalenbuis palen schroeven

Schroeven

Schroeven van stalenbuispalen worden steeds vaker met minifunderingsmachines ingezet bij verbouw, aanbouw en funderingsherstel.

Funderingsherstel

 

Stalen buispalen met console Op plaatsen waar slechts aan één zijde gewerkt kan of moet worden, is deze methode toepasbaar om funderingsherstel en/of versterking te realiseren. Tegen de bestaande fundering wordt trilling vrij een stalen buispaal aangebracht. Over de stalen buispaal wordt, evenwijdig aan de fundering, een console geschoven. Door zwenk en van de console, aanbrengen van specie op het profiel en aandraaien van de mechanische vijzel ontstaat een ondersteuning van de fundering. De fundering kan hierdoor 'op spanning' worden gezet of in bepaalde gevallen zelfs omhoog worden gedraaid. De console en paalkop worden conserverend behandeld door plaatsen van bekistingen en omstorten met beton.


Grond werkzaamheden


Vantatenhove B.V. kan een breed scala aan diensten aanbieden op het gebied van grondwerk en grondverzet. Hier zijn enkele van de diensten die ze kunnen leveren:

  • Grondverzet: Vantatenhove B.V. kan zich bezighouden met grondverzet, wat het verplaatsen, transporteren en verwerken van grond omvat. Dit kan bijvoorbeeld het uitgraven van bouwputten, het vullen van terreinen, het egaliseren van oppervlakken en het verwijderen van overtollige grond omvatten.

  • Bouwrijp maken van terreinen: Voorafgaand aan bouwprojecten kan het Van Tatenhove B.V. terreinen bouwrijp maken door het uitvoeren van verschillende werkzaamheden, zoals het verwijderen van begroeiing, het egaliseren van terreinen, het aanleggen van riolering en het voorbereiden van de fundering.
  • Aanleg van infrastructuur: Van Tatenhove B.V. kan betrokken zijn bij de aanleg van diverse soorten infrastructuur, zoals wegen, paden, parkeerplaatsen, waterleidingen, rioleringssystemen en drainage.

Sloop werkzaamheden

Vantatenhove B.V., is een onderneming die gespecialiseerd is in het demonteren, afbreken en verwijderen van gebouwen, constructies en andere infrastructuur. Hier zijn enkele aspecten die typisch zijn voor wat een sloopbedrijf doet:

  • Sloopwerkzaamheden: Het belangrijkste aspect van een sloopbedrijf is het uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Dit omvat het veilig en efficiënt afbreken van gebouwen, bruggen, fabrieken, enzovoort. Dit kan variëren van grootschalige sloopprojecten tot kleinschalige sloopklussen.
  • Milieubescherming: Van Tatenhove B.V. moeten voldoen aan strenge milieunormen en -voorschriften bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit omvat het veilig omgaan met en verwijderen van materialen die mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten, zoals asbest, loodhoudende verf en andere schadelijke chemicaliën.
  • Recycling en hergebruik: Wij als sloopbedrijf  streven naar duurzaamheid door materialen die vrijkomen bij sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk te recyclen of te hergebruiken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bakstenen, hout, metaal en andere materialen worden gesorteerd en naar recyclingfaciliteiten worden gestuurd voor hergebruik in nieuwe projecten.
  • Veiligheid: Veiligheid is een prioriteit bij sloopwerkzaamheden vanwege de inherente risico's die gepaard gaan met het afbreken van structuren. Sloopbedrijven moeten ervoor zorgen dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidsnormen en -procedures om ongevallen en letsel te voorkomen.
  • Projectplanning en coördinatie: Sloopprojecten vereisen zorgvuldige planning en coördinatie om ervoor te zorgen dat ze op tijd en binnen het budget worden voltooid. Dit omvat het plannen van het juiste materieel en personeel, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het coördineren van de werkzaamheden met andere betrokken partijen, zoals architecten, ingenieurs en projectontwikkelaars.